Management Accountant ( French) Kích hoạt

Chi tiết Job


Công ty: Kỷ Nguyên Vàng Consultant
Địa điểm làm việc:
Tỉnh Đồng Nai
 
Số lượng tuyển dụng: 1 vị trí
Tiền thưởng: 18,000,000 VNĐ
Bảo hành: 0 ngày
Lương: 23000000 - 0
Trình độ:
Chuyên viên
 
Vai trò:
Tài chính/kế toán
 
Học vấn:
Cử Nhân
Kỹ năng:
Báo cáo - 3
 
Giải quyết vấn đề - 3
 
Ngành nghề:
Kế toán - C
 
Ngôn ngữ:
Pháp - C
 
Anh - B
 
Team Size:

Ghi chú cho người giới thiệu (quan trọng)

1/ Giới tính : nam , nữ
2/ Ngoại Ngữ : Tiếng Pháp  lưu loát, ưu tiên thêm Tiếng Anh
3/ Kinh nghiệm : min 3 năm kinh nghiệm vị trí Kế Toán  môi trường công ty sản xuất, tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Kế Toán Quản Trị), ưu tiên am hiểu các qui định Kế Toán của Pháp
4/ Vi tính :  Microsoft Excel, Word., VBA
5. Nơi làm việc : Biên Hòa, Đồng Nai
6. CV làm song ngữ ( Pháp/Việt) hoặc Pháp /Anh)

Mô tả công việc

We are seeking a highly capable management accountant to optimize our financial management policies. You will be performing financial analysis, preparing financial forecasts,and advising senior management on strategic planning.

To ensuresuccess as a management accountant, you should exhibit extensive knowledge offinancial analysis and forecasting and experience in a similar environment. An outstanding management accountant will be someone whose financial accounting and business management expertise translates into sustained business growth.

Responsibilities:

-         Gathering and interpreting information to evaluate the efficiencyof financial procedures.

-         Analyzing key financial data and advising senior management on strategic planning.

-         Preparing financial reports and budgets, as well as controllingand forecasting income

-         and expenditure.

-         Protecting sensitive and confidential information.

-         Keeping informed of regulatory requirements and best practices inmanagement  accounting.

-         Preparing ad hoc reports


Yêu cầu công việc

-         Bachelor's degree in accounting,finance, or similar (possible for a Bachelor's degree in French languagecomplemented with a training, assumed by the Group, for Vietnamese and Frenchaccounting standards)

-          Excellent written, verbal communication andpresentation skills in French, and Vietnamese (English is a plus)

-         Knowledge of French accounting standardsis a plus.

-         A minimum of one year’s experience as amanagement accountant

-         Proficiency in business management andaccounting software.

-         Strong mathematical and analyticalaptitude.

-         Master of Microsoft Excel, Word. KnowingVBA, coding is a plus

-         Exceptional attention to detail.

-         Superb organizational and problem-solving skills.

-         Excellent collaboration and communication abilities.


Tại sao ứng viên nên ứng tuyển vào vị trí này

-         Competitive salary following competency;

-         13th month salary;

-         Quarter/semi-annual/annual bonus basedon achieving some, part or all of the targets;

-         Free of charge share/stock transfer;

-         Legal Health/Social/Unemploymentinsurance and private insurance of the Group;

-         Opportunity to be promoted to top leaderof the Group


Kỹ năng và kinh nghiệm ưa thích


Báo cáo cho

Line Manager

Quy trình phỏng vấn

2 vòng

Kỷ Nguyên Vàng Consultant

 Về công ty

- Dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao ( Headhunting Service) - Dịch vụ quản lý và chi hộ lương - Dịch vụ cho thuê nhân sự tạm thời - Dịch vụ hỗ trợ đăng tin tuyển dụng miễn phí và xem hồ sơ ứng viên không giới hạn tại www.dulieuvieclam.com


 Địa chỉ công ty

60A Hoàng Văn Thụ, Tòa nhà Tuổi Trẻ


 Trang web công ty

www.dulieuvieclam.com

Project Sales Manager
Thành phố Hồ Chí Minh
 
Trưởng Phòng
 
37000000 VNĐ
0 - 60000000

Plant Manager
Thành phố Hồ Chí Minh
 
Giám Đốc Khối
 
55000000 VNĐ
50000000 - 70000000

Giám Đốc Đào Tạo
Thành phố Hồ Chí Minh
 
Giám Đốc Khối
 
40000000 VNĐ
40000000 - 60000000

Deputy Manager ( Sales B2B)
Thành phố Hồ Chí Minh
 
Chuyên viên cấp cao
 
30000000 VNĐ
40000000 - 45000000

Srn Sales Ext ( B2B- food)
Thành phố Hồ Chí Minh
 
Chuyên viên cấp cao
 
22000000 VNĐ
25000000 - 42000000