Sharecv.vn là một nền tảng kết nối những doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với từng chuyên viên tuyển dụng. Những chuyên viên này đa phần là những tư vấn viên tự do (freelancer) hoặc những cựu binh của các công ty dịch vụ tuyển dụng. Họ không chỉ sỡ hữu dữ liệu ứng viên dồi dào mà còn có thể chọn lọc đánh giá sự phù hợp của ứng viên đó với vị trí tuyển dụng nhờ kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm của mình.

- Nhà tuyển dụng đến với sharecv.vn sẽ tối ưu hóa tuyển dụng với chi phí thấp nhất .

- Cộng tác viên đến với sharecv.vn sẽ tăng thêm nguồn thu nhập đáng kể cho mình thông qua nguồn dữ liệu ứng viên dồi dào của mình mà không ảnh hưởng đến công việc chính thức .

Đến với ShareCV.com các bạn sẽ tìm những trãi nghiệm dịch vụ thú vị và hữu ích !